<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8093170315576888285\x26blogName\x3d::+%7C-+K+P+T+O+n+l+i+n+e+-%7C+::+Biro+Da...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://infokpt5.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://infokpt5.blogspot.com/\x26vt\x3d-6642208520465572113', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
     
 
  Menu Utama  

Artikel Terkini  

Arkib Artikel  

Link Infomasi  


Link Mahasiswa  


Infaq  

Kami mengalu-alukan sumbangan daripada anda untuk menjayakan program yang telah di atur untuk membangunkan generasi pelajar muslim.
Sumbang terus kepada
KELUARGA PENUNTUT-PENUNTUT TERENGGANU
Melalui Bendahari KPT


E-mail WEBMASTER  

Kongsi sebarang artikel @ maklumat
Sila e-mailkan kepada:
infokpt@gmail.com


KPT e-Group  

Klik sini untuk daftar
Klik sini untuk daftar

      Ringkas KPT


Ahlan wasahlan kepada semua pelayar website rasmi Keluarga Penuntut-penuntut Terengganu.

Keluarga Penuntut-penuntut Terengganu (KPT) atau nama asalnya Keluarga Penuntut-penuntut Terengganu Republik Arab Mesir (KPTRAM)telah ditubuhkan pada tahun 1964 dengan bermatlamatkan mengukuhkan kesatuan dan memberikan kebajikan kepada seluruh anak-anak Terengganu yang berada di Mesir.

KPT dari tahun ke tahun sekarang mampu mempertahan dan mengekalkan dasarnya sebagai badan kebajikan sehingga sekarang.


Photobucket
      Pangkalan Data

Data Ahli KPT

Sunday, August 31, 2008

Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket

Author: info KPT online » Comments:

BAGAIMANA MENCAPAI KEJAYAAN DALAM IMTIHAN

Saturday, December 15, 2007

TEKNIK PEMBELAJARAN YANG BERKESAN......

SEBELUM STUDY

  1. Memilih masa yang sesuai.Tiada satu formula khusus yang boleh dijadikan panduan tetap.namun,berdasarkan kajian masa yang sesuai ialah selepas subuh dan isyak
  2. Memilih tempat yang selesa,jauh daripada sebarang gangguan.Mempunyai cahaya yang baik dan dapat memberikan tumpuan.Jauhi dari study sambil berbaring di atas katil atau sofa
  3. Memilih madah yang sesuai dengan waktu secara teratur.Utamakan madah yang susah pada waktu yang paling baik seperti waktu pagi dan madah yang mudah,diwaktu yang lain.
  4. Study dalam keadaan berdiri bagi menghilangkan rasa mengantuk.
  5. Memiliki persedian fizikal dan mental.Mulai dengan doa.Belajar dengan ikhlas kerana Allah dan hendaklah sentiasa dalam keadaan berwudhu'.

SEMASA STUDY

  1. Menggaris atau mewarnakan fakta-fakta penting untuk dijadikan nota.
  2. Mencatat isi penting pada muzakkirat atau buku nota dengan tulisan kemas.Boleh menulisnya semula beberapa kali di atas kertas dengan tujuan menghafal.
  3. Baca,catat,fahami sesuatu topik secara berulangkali sebelum berpindah ke topik yang lain.
  4. Sebarang masalah,rujuk kepada yang lebih arif dan jadikan kamus sebagai teman.

"Anda tidak akan berjaya menjadi penulis sekiranya anda tidak menjadi pembaca terlebih dahulu"

Pesanan Saidina Ali Bin Abi Talib : Ilmu itu diiringi dengan amalan,maka barangsiapa yang memiliki ilmu hendaklah beramal dengan ilmu tersebut.Ilmu seolah-olah memanggil-manggil amalan seseorang dan pergi kepadanya apabila mendapat jawapan.Sebaliknya ilmu itu akan pergi jauh daripadanya apabila tidak mendapat sebarang jawapan.

Allah memberikan hikmat kebijaksanaan (ilmu Yang berguna) kepada sesiapa Yang dikehendakiNya (menurut aturan Yang ditentukanNya). dan sesiapa Yang diberikan hikmat itu maka Sesungguhnya ia telah diberikan kebaikan Yang banyak. dan tiadalah Yang dapat mengambil pengajaran (dan peringatan) melainkan orang-orang Yang menggunakan akal fikirannya. (Surah Al-Baqarah:269)

disediakan oleh:
Biro Akademik
Keluarga Penuntut-Penuntut Terengganu
2007/2008

Author: info KPT online » Comments:

Biro-biro dan Unit Dalam KPT

Friday, November 2, 2007

Biro dakwah

test3

Author: info KPT online » Comments:


Klik Untuk Mengundi  

Azharian's Topsite
BKPJM TOP BLOG Ukhwah.com :: Top Blog


Demi Masa  Kalendar  


.
Hijri Date for Your BlogJumlah Pelawat  


semenjak
1 Syawal 1428 H
13 Oktober 2007 MPelawat Online  
web tracker

 
| Rekabentuk oleh Fauzzury Mirza Syahadat | Di atur oleh Abu Handzolah |
Powered by Blogger | © 2007 KELUARGA PENUNTUT TERENGGANU | COPYRIGHT RESERVED|